Політика конфіденційності

Врегулювання дозволу на використання файлів кукі

З метою надання якомога кращого користувацького досвіду ми використовуємо такі технології, як кукі, що слугують для обмеження та/або надання доступу до інформації, що міститься на пристрої. Дозвіл на використання цих технологій дозволить нам обробку таких даних, як поведінка користувача або унікальних ідентифікаторів на цьому сайті. Відмова в наданні дозволу або відкликання згоди може негативним чином відобразитися на деяких деталях та функціях.

Політика конфіденційності веб-сайту

Наявну Політику конфіденційності розроблено відповідно до норм Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського парламенту Ради Європи 27-го квітня 2016-го року про захист фізичних осіб у зв’язку з обробкою персональних даних та вільного обігу таких даних, а також відповідно до інших норм, що застосовуються з метою гарантії фундаментального права на захист даних.

Дані, які Ви надаєте як користувач веб-ресурсу й/або шляхом заповнення форм на веб-сайті проєкту EU4DigitalUA, імплементованого в Україні, збираються з метою підтримання Вами тієї форми стосунків, яку Ви вже мали або ж збираєтеся підтримувати з нашою організацією. Метою цієї Політики є інформування власників даних, чиї дані було зібрано, про специфіку обробки їхніх даних, цілі обробки цих даних, а також надання контактної інформації для виконання власних прав, періоди, впродовж яких утримуються інформаційні дані, а також заходи безпеки й таке інше.

Хто несе відповідальність за обробку ваших персональних даних?

Контролюючим органом є МІФАДП – Міжнародний та ібероамериканський фонд адміністративної та державної політики, що знаходиться за адресою: Іспанія, 28040, м. Мадрид, вул. Беатріс де Бобадійа, 18.

Обробка даних: мета законні підстави.

Персональні дані може бути зібрано прямо в суб’єкта цих даних та інкорпоровано у відповідні елементи діяльності з обробки даних з боку МІФАДП.

Типи діяльності, пов’язаної з обробкою даних, що проводяться МІФАДП, а також цілі такої діяльності відображено у Реєстрі діяльності з обробки даних.

Здійснюється запит на отримання лише тих даних, що необхідні для ідентифікації та направлення запиту з боку суб’єкта даних, a також для ідентифікації тих специфічних цілей, задля яких проводиться кожен із видів діяльності, а також специфічні цілі проведення кожного з видів діяльності, пов’язаної з обробкою персональних даних, що зафіксовано в інформаційних довідках, що містяться в кожному з каналів і/або в кожному з засобів збору інформаційних даних (веб-форми, паперові форми, контракти).

Обробка інформаційних даних проводиться в конфіденційний, чесний, законний і прозорий по відношенню до суб’єкта даних спосіб. Персональні дані буде зібрано у специфічних, експліцитних та легітимних цілях, а їхня обробка не буде проводитися у спосіб, несумісний з цими цілями.

Збір даних матиме характер адекватний, релеватний, а також обмежений, відповідно до потреб та цілей їхньої обробки. Дані матимуть точний характер, і, за потреби, їх оновлюватимуть, і буде вжито всіх раціональних заходів для забезпечення того, щоб усі неточні персональні дані, що мають стосунок до  цілей їхньої обробки, було знищено або виправлено без затримок.

Які категорії даних ми піддаємо обробці?

Залежно від специфіки Ваших стосунків з нашою організацією, ми обробляємо дані наступних категорій:

Ідентифікаційні дані, включно з зображеннями.

Адреси поштових та електронних скриньок.

Чому ми обробляємо Ваші персональні дані?

Ми обробляємо дані, переслідуючи наступні цілі:

  • на виконання нашої місії з менеджменту міжнародних проєктів зі співробітництва для розвитку, зокрема, участь у братерських проєктах,  діяльності з делегованої співпраці, технічної допомоги, зборів експертів та проєктів МІФАДП, присвячених питанням безпеки та законності.

Для відправлення газет та інформативних листів, присвячених програмам проєкту  EU4DigitalUA через електронні засоби зв’язку, навіть по закінченню наших правовідносин, аж доки зацікавлена особа не заявить про наміри відмовитися від цієї інформації.

Для відправлення запрошень від імені EU4DigitalUA на заходи та/або конференції, організовані в рамках проєкту.

Для надання відповідей на запитання й інформування.

Фотознімки, відео та зображення, зроблені під час різноманітних заходів, може бути використано для поширення інформації через публікації, на сторінках веб-сайтів, у соціальних мережах тощо.

Для підтримки, розвитку та виконання передбаченого в рамках наших із вами відносин, передбачених контрактом, а саме: (i) надання послуг; (ii) працевлаштування, а також комерційних, адміністративних відносин з-поміж інших.

Законні підстави для обробки даних

Обробка Ваших персональних даних здійснюється на підставі підтримки та виконання передбаченого в рамках наших із вами відносин, передбачених контрактом між Вами та проєктом EU4DigitalUA. Окрім цього, такий процес здійснюється також на основі  експліцитної згоди, яку Ви надаєте в момент збору Ваших персональних даних, які Ви добровільно надаєте нам через механізми/форми, що застосовуються на веб-сайті.

Обробка Ваших персональних даних у додаткових цілях, а саме: відправлення інформації про діяльність у рамках проєкту, а також газет, присвячених програмам, діяльності й/або щодо організації заходів та конференцій у рамках проєкту EU4DigitalUA засновується на законних інтересах нашої організації, а також згоді, яку Ви надаєте після ознайомлення з нотаткою про конфіденційність, що включено до форми для збору даних.

Передача даних третім особам та збереження даних

Ваші персональні дані знаходяться повністю в полі відповідальності МІФАДП, а також їх може бути передано третім особам з огляду на зобов’язання юридичного характеру у випадках, пов’язаних із діяльністю з обробки, в якій Ви берете участь:

Органи державної адміністрації: виконання юридичних зобов’язань.

Єврокомісія, а також індивідуальні партнери проєктного консорціуму (команда тeхнічної допомоги/Секретаріат проєкту), що можуть розташовуватися за межами Європейської економічної зони.

Інформуємо Вас про те, що МІФАДП зберігатиме Ваші дані впродовж періоду наших відносин з користувачем. У такому випадку Ваші дані піддаватимуться обробці винятково з метою виконання наших юридичних зобов’язань. По завершенню цих нормативних строків, Ваші дані буде видалено.

В інакших випадках ці дані буде блоковано впродовж мінімальних строків зберігання відповідно до норм чинного законодавства, впродовж застосованих нормативних строків.

Міжнародна діяльність з передання даних

МІФАДП може використовувати послуги третіх осіб-провайдерів, що перебувають за межами Європейської економічної зони, – в державах, що більше не пропонують адекватний рівень захисту. Незалежно від того, чи Ви дозволяєте обробку своїх даних без адекватних гарантій, що вимагаються в рамках регламентів Європейського Союзу. У будь-якому випадку, угоди було укладено з тими компаніями, що вживають заходів зі збереження персональних даних, згідно нормами, що передбачено регламентами Європейського Союзу.

Ваші персональні дані також можуть третім країнам, що залучено до специфічних проєктів зі співробітництва, в яких Вас залучено в якості професійного експерта, навіть, якщо такі країни не можуть гарантувати адекватний рівень захисту даних. Подібне міжнародне передання даних є необхідним для виконання цілей проєкту, і Ваша участь передбачає Вашу згоду на подібне передання даних.

Для отримання більш детальної інформації щодо гарантій Вашої приватності Ви можете звернутися за вказаною електронною адресою: info@eu4digitalua.eu.

У чому полягають Ваші права?

Ви маєте право на доступ, коригування, видалення, а також на протест і обмеження відносно обробки й переносності даних, звертаючись до МІФАДП за допомогою письмового звернення за електронною адресою: info@eu4digitalua.eu, до якого необхідно додaти копію документа, що посвідчує особу, для законного підтвердження власної особи. У будь-якому випадку, Ви маєте право звернутися зі скаргою до Офісу Омбуцмена з прав людини України.